Kontakty

PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO PORTÁLU

Názov spoločnosti  Partymaker s. r. o.
Ulica a číslo Rajská 1
Mesto a PSČ 811 08 Bratislava 1
Štát Slovensko
IČO:  45646996
DIČ: 2023099573

IC DPH: SK 2023099573

ZODPOVEDNÁ OSOBA A KONTAKT

 

Mgr. Martin Petrus, martin.petrus@partymaker.sk 

Ing. Jakub Janovský,  jakub.janovsky@partymaker.sk 

Pracovná doba

Pondelok - Piatok 9:00 - 16:00